nybjtp

DSJ एक्स्टेन्सिबल बेल्ट कन्वेयर

  • DSJ एक्स्टेन्सिबल बेल्ट कन्वेयर

    DSJ एक्स्टेन्सिबल बेल्ट कन्वेयर

    एक्स्टेन्सिबल बेल्ट कन्वेयर मुख्यतया सडक यातायातको समयमा वा टनेलिङको समयमा सामग्रीहरू ढुवानी गर्न प्रयोग गरिन्छ।कार्य सतहको परिवर्तनको साथ एक्स्टेन्सिबल पुच्छर सम्झौता, प्रभावकारी रूपमा निर्दिष्ट सर्तहरूमा निरन्तर सन्देश सामग्रीहरू समाधान गर्दै।